Vi samler den danske sektor for bølgekraft

Gennem udvikling over en lang årrække har Danmark opnået, at en bred vifte af udviklere nu har opnået stor erfaring med test af prototype-anlæg i havet. Bølgeenergi-teknologier er stadig i en tidlig demonstrationsfase, hvor bølgeenergianlæg bliver testet i havet.

Det danske Partnerskab for Bølgekraft er med til at bringe disse individuelle resultater ind i en bredere og mere langsigtet udvikling.

Sammen om udvikling
På den basis blev Partnerskab for bølgekraft grundlagt med det formål at videreudvikle bølgeenergi gennem industrielle partnerskaber. Partnerskabets strategi sigter på  at stimulere og bidrage til etablering og gennemførelsen af tværgående projekter og samarbejder i overensstemmelse med de prioriterede udviklings- og samarbejdsområder som materialer, PTO, forankring mv.

Forventningerne til, hvor hurtigt bølgeenergien vil modnes, afhænger i høj grad af den tilgængelige teknologi, den indsats, der lægges i den, og finansieringen og politikken bag for at støtte udviklingen.

Medlemmer

Mød vores partnere og få indsigt i de forskellige danske teknologier og aktuelle udviklingsprojekter i danske og europæiske farvande.

Crestwing ApS

Hjemsted: Frederikshavn

Kontakt: www.crestwing.dk 

Exowave

Hjemsted: Esbjerg

Kontakt: www.exowave.com

Floating Power Plant A/S

Hjemsted: Bandholm

Kontakt: 

www.floatingpowerplant.com

Rambøll A/S

Hjemsted: København

Kontakt: www.ramboll.com

Resen Waves

Hjemsted: Kgs. Lyngby

Kontakt: www.resenwaves.com

Wave Dragon 

Hjemsted: København

Kontakt: www.wavedragon.net

Wave Star ApS

Hjemsted: Sønderborg

Kontakt: www.wavestarenergy.com

Wavepiston A/S

Hjemsted: Helsingør

Kontakt: www.wavepiston.dk